TANK & WIN! - WEDSTRIJDREGLEMENT

Ga gratis met TVL op cruise naar de Middellandse Zee en win één van de 100.000 prijzen bij Group Bruno

 

TVL

 1. TELEVISIE LIMBURG (TVL), Herkenrodesingel 16, 3500 Hasselt, met exploitatiezetel De Buren nv, te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 16, organiseert, naar aanleiding van de TVL reis, de actie ‘Ga gratis met TVL op cruise naar de Middellandse Zee’. Deze reis gaat door van 2 tot en met 10 oktober 2022 (9 dagen - 8 nachten). Alle details van deze reis zijn beschikbaar via de website van TV Limburg. Het standaardpakket voor 2 personen wordt als prijs ter beschikking gesteld:

  - Busreis vanuit Hasselt naar Genua en terug in Royal Class
  - 8-daagse cruise op het luxueuze schip MSC Grandiosa
  - Binnenkajuit Bella
  - Alle maaltijden en versnaperingen aan bood + All-in drankenpakket Easy

  NIET inbegrepen in de prijs:

  - Excursies
  - Annulatie-, reis en bijstandsverzekering (vrijblijvend)

  2. De wedstrijd wordt aangekondigd tijdens de uitzendperiode van TV Limburg. De aanvang en het einde van de wedstrijd worden aangekondigd op TV Limburg en in de desbetreffende winkelpunten.

  3. De wedstrijd richt zich tot iedereen, uitgezonderd de personeelsleden van TV Limburg en die van de deelnemende partners en hun familieleden (echtgenoot, echtgenote en/of kinderen) alsmede de personeelsleden van het toezichthoudend gerechtsdeurwaarderskantoor.

  4. Om op een geldige wijze deel te nemen aan de wedstrijd, moeten de deelnemers volgende stappen zetten:

  - Een ticket met unieke code kan bij de partners verkregen worden, zijnde: New Look Fashion, VC Services, optiek Scherpesteen en Bruno’s.
  - De unieke code van het ticket dien je samen met enkele persoonlijke gegevens te registeren op www.tvl.be
  - Het ticket bijhouden tot de loting heeft plaatsgevonden.
  - TVL is niet verantwoordelijk voor niet correct ingevulde velden.
  - De kennisvraag dient ook te worden ingevuld.

  5. De wedstrijd richt zich tot iedereen die in België woont en meerderjarig is. Iedereen kan deelnemen en mag maximaal 30 tickets met een unieke code registreren. De deelnemende partners bepalen zelf hoe en wanneer zij de tickets verdelen over de periode van 18 april 2022 tot en met 12 juni 2022. Deelnemers die zich met meer dan 30 tickets registreren zijn automatisch uitgesloten van de wedstrijd.

  6. Elke deelnemer van de wedstrijd aanvaardt onbetwistbaar dat hun gegevens worden doorgegeven aan het verdeelpunt waar ze hun ticket hebben verkregen.

  7. Uit de geregistreerde unieke codes met het juiste antwoord op de kennisvraag, wordt 1 winnaar getrokken in aanwezigheid van de toezichthoudende gerechtsdeurwaarder. Deze winnaar dient in het bezit te zijn van zijn/haar ticket met de geregistreerde unieke code. Indien men dit ticket niet kan voorleggen, wordt een andere winnaar geloot.

  8. Indien de winnaar, die door de loting is getrokken zelf niet kan deelnemen aan de TVL cruise 2022 is het hem toegestaan de reis door te geven aan 2 andere personen, mits schriftelijke en ondertekende bevestiging.

  9. De winnaar van de wedstrijd aanvaardt onbetwistbaar dat zijn/haar gegevens zowel voor identificatie van de winnaar wordt gebruikt, als voor de eventuele publicatie van zijn/haar naam, voornaam en woonplaats. Hij/zij gaat eveneens akkoord met een fotografische of audiovisuele reportage.

  10. De winnaar wordt verwittigd als volgt: De winnaar wordt door TV Limburg telefonisch gecontacteerd, dan wordt geverifieerd of de winnaar in het bezit is van het ticket. De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten die zouden kunnen optreden tijdens de communicatie.

  11. De winnaar kan niet vragen de prijzen om te wisselen in geld of in andere waren. In tegendeel, indien nodig behoudt de organisator zich het recht voor om een prijs te geven waarvan de waarde gelijk is aan de voorziene prijs.

  12. Met de unieke code op het ticket kunnen de deelnemers zich éénmaal registreren op de website, dit is één kans om te winnen. Eenzelfde persoon mag wel meerdere tickets (met meerdere unieke codes) registreren, met een maximum van 30 geregistreerde tickets. Deelnemers die meer dan 30 tickets registreren zijn automatisch uitgesloten van de wedstrijd.

  13. Buiten dit reglement, wordt er geen informatie m.b.t. deze wedstrijd uitgewisseld.

  14. Als, in geval van overmacht, de wedstrijd zou moeten geannuleerd worden, kan de organisator hiervoor in geen geval verantwoordelijk gesteld worden. Evenmin kan de organisator verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk technisch probleem.

  15. Deelname aan de wedstrijd houdt volledige aanvaarding in van dit reglement. De organisator behoudt zich het recht voor om alle klachten te onderzoeken en om onafhankelijk elke betwisting voortvloeiende uit deze wedstrijd – net als alle gevallen die niet voorzien zijn in dit reglement - op te lossen in samenspraak met de toezichthoudende gerechtsdeurwaarder. Deze beslissingen zijn onherroepbaar. Geen enkele klacht zal telefonisch behandeld worden.

  16. De organisatie moet zich akkoord verklaren over de echtheid van het ticket. Alle beslissingen van de wedstrijdorganisatie met betrekking tot de echtheid van het ticket en de winnaar zijn onherroepelijk en onbetwistbaar.

  17. Online deelname impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, vooral op technisch vlak, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico's op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. De organisator kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer:

  - storingen in transmissies via het internet; - slecht functioneren van het internet of gebruikte software; - de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken, hacking; - om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken.

  De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, de uitsluiting van deelname om welke reden ook. Dat geldt ook voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met de websites van de organisatoren. Elke deelnemer neemt alle nodige maatregelen om zijn eigen gegevens of de softwareprogramma's op zijn informatica-uitrusting of zijn site te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de website valt onder de volledige verantwoordelijkheid van elke deelnemer.

  De organisator kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als de voorwaarden gewijzigd, ingekort of geannuleerd moeten worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. De organisator behoudt zich in elk geval het recht voor om de periode en elke aangekondigde datum aan te passen. De organisator heeft ook het recht om na te gaan of het reglement wordt gerespecteerd en om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt, uit te sluiten.

  18. Elke deelnemer wordt geacht de inhoud van het reglement te kennen en zonder beperking te aanvaarden. Deelname aan deze wedstrijd behelst volledige aanvaarding van dit reglement.

  19. De wedstrijd vangt aan op 18 april 2022 en loopt af op 12 juni 2022. De winnaar wordt midden juni bekend gemaakt op de website van TV Limburg.

  20. De wedstrijd staat onder toezicht van het gerechtsdeurwaarderskantoor associatie Kerkstoel-Reynders-Janssen met burelen te 3511 Hasselt, Grote Baan 138, voor wat betreft het reglement, de einduitslag en oplossingen bij onvoorziene moeilijkheden bij de afwikkeling van de wedstrijd. De beslissingen van de instrumenterende gerechtsdeurwaarder zijn bindend. 

BRUNO

 1. Group Bruno, met exploitatiezetel te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 23/4, organiseert, naar aanleiding van de TVL reis 2022, een extra actie voor haar klanten. 

  Volgende prijzen worden toegevoegd aan de TVL actie:

- 20 elektrische Jools fietsen twv €1699 (één per Bruno Service Station te winnen)
- 20 elektrische Jools steps twv €450 (één per Bruno Service Station te winnen)
- 100 Bruno tankkaarten twv €25 (te winnen in de 20 Limburgse Foodcorners)
- 100 Bruno prepaid kaarten twv €25 (te winnen in de 20 Limburgse Foodcorners)
- 8500 Pizza Margherita Medium twv €10 (te winnen in de 20 Limburgse Foodcorners) 
- 10600 koffies Caffè Vergnano naar keuze (te winnen in de 20 Limburgse Foodcorners)
- 10500 koffiekoeken naar keuze (te winnen in de 20 Limburgse Foodcorners)
- 950 belegde broodjes naar keuze (te winnen in de 20 Limburgse Foodcorners)
- 5200 worstenbroodjes twv €2,50 (te winnen in de 20 Limburgse Foodcorners)
- 540 wraps naar keuze (te winnen in de 20 Limburgse Foodcorners)
- 8600 pizza slides naar keuze (te winnen in de 20 Limburgse Foodcorners)
- 5850 blikjes frisdrank 0,33 L naar keuze (te winnen in de 20 Limburgse Foodcorners)
- 180 boeketten bloemen twv €19,95 (te winnen in de 20 Limburgse Foodcorners)
- 1050 Axyma kant en klaar 5 L twv €6,50 (te winnen in de 20 Limburgse Foodcorners)
- 2040 flesjes Cecemel 0,50 L twv €2,30  (te winnen in de 20 Limburgse Foodcorners) 
- 900 Starbucks Discovey 0,22 L twv €3,20 (te winnen in de 20 Limburgse Foodcorners)
- 8000 geurboompjes Bruno Foodcorner twv €3 (te winnen in de 20 Limburgse Foodcorners)
- 1100 zakjes chip Lays 200 gram naar keuze (te winnen in de 20 Limburgse Foodcorners)
- 8150 candy bars naar keuze (te winnen in de 20 Limburgse Foodcorners)
- 2450 Red band 200 gram twv €2,75 (te winnen in de 20 Limburgse Foodcorners) 
- 2450 Look o Look twv €2,60 (te winnen in de 20 Limburgse Foodcorners)
- 1050 6-pack 33cl Jupiler twv €8,50 (te winnen in de 20 Limburgse Foodcorners)
- 1050 flessen Stone Cape Chardonnay twv €19 (te winnen in de 20 Limburgse Foodcorners) 
- 550 carwash jetons 5 stuks twv €5 (te winnen in de 20 Limburgse Foodcorners)
- 150 carwash jetons programma rollover twv €9 (te winnen in de 20 Limburgse Foodcorners)
- 50 carwash jetons programma standaard twv €12 (te winnen in de 20 Limburgse Foodcorners)
- 30 carwash jetons programma 1 twv €11,50 (te winnen in de 20 Limburgse Foodcorners)
- 30 carwash jetons programma 2 twv €13,50 (te winnen in de 20 Limburgse Foodcorners)
- 30 carwash jetons programma 3 twv €15 (te winnen in de 20 Limburgse Foodcorners)
- 19.800 Esso Extra 100 punten (te winnen in de 20 Limburgse Foodcorners)

 1. Deze wedstrijd loopt vanaf 18 april tot uiterlijk 31 mei, of zolang de voorraad krasbiljetten strekt.

 2. De wedstrijd richt zich tot iedereen, uitgezonderd de personeelsleden van Group Bruno, hun familieleden (echtgenoot, echtgenote en/of kinderen) alsmede de personeelsleden van het toezichthoudend gerechtsdeurwaarderskantoor.
 3. Om op een geldige wijze deel te nemen aan de wedstrijd, moeten de deelnemers volgende stappen zetten:

  - Tanken bij Esso Bruno, voor minimum 25 liter brandstof
  - Een krasbiljet na de tankbeurt afhalen in de Bruno Foodcorner
  - Na het krassen ziet men meteen welke prijs men gewonnen heeft
  - Er zijn 100.000 unieke krasbiljetten met ‘altijd prijs’, verdeeld over 20 Limburgse Bruno Service Stations en Bruno Foodcorners
  (As, Beverlo, Bilzen, Bocholt, Bree, Brustem, Genk, Genk-Noord, Hasselt, Houthalen, Kortessem, Maaseik, Maasmechelen, Peer, Overpelt, Sint-Truiden, Tessenderlo, Tongeren, Zonhoven en Zutendaal - uitgezonderd Beringen, Oudsbergen, Genk-Centrum, Sint-Niklaas en Brugge)

  Het winnend krasticket moet afgegeven worden na ontvangst van de prijs. Prijzen zijn niet cumuleerbaar bij andere actie of krasbiljetten. De unieke TVL code mag men bijhouden voor het registreren ervan op www.tvl.be of op www.groupbruno.be

  -Met deze unieke TVL code kan men de TVL Cruise winnen (actie TVL). Group Bruno zal uit deze deelnemers ook de 20 elektrische fietsen en steps trekken, één winnaar per Bruno Service Station, in aanwezigheid van de toezichthoudende gerechtsdeurwaarder. Deze winnaar dient in het bezit te zijn van zijn/haar ticket met de geregistreerde unieke code. Indien men dit ticket niet kan voorleggen, wordt een andere winnaar geloot

 4. De winnaars van de elektrische fietsen en steps aanvaarden onbetwistbaar dat zijn/haar gegevens zowel voor identificatie van de winnaar wordt gebruikt, als voor de eventuele publicatie van zijn/haar naam, voornaam en woonplaats. Hij/zij gaat eveneens akkoord met een fotografische of audiovisuele reportage.
  6. De winnaars van de elektrische fietsen en steps worden verwittigd als volgt: De winnaar wordt door Group Bruno telefonisch gecontacteerd, dan wordt geverifieerd of de winnaar in het bezit is van het ticket. De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten die zouden kunnen optreden tijdens de communicatie.

 5. De winnaars van de elektrische fietsen en steps kunnen niet vragen de prijzen om te wisselen in geld of in andere waren. In tegendeel, indien nodig behoudt de organisator zich het recht voor om een prijs te geven waarvan de waarde gelijk is aan de voorziene prijs.

 6. Met de unieke code op het ticket kunnen de deelnemers zich éénmaal registreren op de website www.tvl.be, dit is één kans om te winnen. Eenzelfde persoon mag wel meerdere tickets (met meerdere unieke codes) registreren, met een maximum van 30 geregistreerde tickets. Deelnemers die meer dan 30 tickets registreren zijn automatisch uitgesloten van de wedstrijd.

 7. Buiten dit reglement, wordt er geen informatie m.b.t. deze wedstrijd uitgewisseld.

 8. Als, in geval van overmacht, de wedstrijd zou moeten geannuleerd worden, kan de organisator hiervoor in geen geval verantwoordelijk gesteld worden. Evenmin kan de organisator verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk technisch probleem.

 9. Deelname aan de wedstrijd houdt volledige aanvaarding in van dit reglement. De organisator behoudt zich het recht voor om alle klachten te onderzoeken en om onafhankelijk elke betwisting voortvloeiende uit deze wedstrijd – net als alle gevallen die niet voorzien zijn in dit reglement - op te lossen in samenspraak met de toezichthoudende gerechtsdeurwaarder. Deze beslissingen zijn onherroepbaar. Geen enkele klacht zal telefonisch behandeld worden.

 10. De organisatie moet zich akkoord verklaren over de echtheid van het ticket. Alle beslissingen van de wedstrijdorganisatie met betrekking tot de echtheid van het ticket en de winnaar zijn onherroepelijk en onbetwistbaar.

 11. Online deelname impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, vooral op technisch vlak, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico's op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. De organisator kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer:

  - storingen in transmissies via het internet; - slecht functioneren van het internet of gebruikte software; - de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken, hacking; - om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken.

  De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, de uitsluiting van deelname om welke reden ook. Dat geldt ook voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met de websites van de organisatoren. Elke deelnemer neemt alle nodige maatregelen om zijn eigen gegevens of de softwareprogramma's op zijn informatica-uitrusting of zijn site te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de website valt onder de volledige verantwoordelijkheid van elke deelnemer.

  De organisator kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als de voorwaarden gewijzigd, ingekort of geannuleerd moeten worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. De organisator behoudt zich in elk geval het recht voor om de periode en elke aangekondigde datum aan te passen. De organisator heeft ook het recht om na te gaan of het reglement wordt gerespecteerd en om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt, uit te sluiten.

 12. Elke deelnemer wordt geacht de inhoud van het reglement te kennen en zonder beperking te aanvaarden. Deelname aan deze wedstrijd behelst volledige aanvaarding van dit reglement.

 13. De wedstrijd vangt aan op 18 april 2022 en loopt af op 12 juni 2022. Deze kan vroeger afgesloten worden als de 100.000 krasbiljetten allemaal zijn verdeeld. De winnaars van de elektrische fietsen en steps wordt midden juni bekend gemaakt op de website en Sociale Media van Group Bruno.

 14. De wedstrijd staat onder toezicht van het gerechtsdeurwaarderskantoor associatie Kerkstoel-Reynders-Janssen met burelen te 3511 Hasselt, Grote Baan 138, voor wat betreft het reglement, de einduitslag en oplossingen bij onvoorziene moeilijkheden bij de afwikkeling van de wedstrijd. De beslissingen van de instrumenterende gerechtsdeurwaarder zijn bindend.

 

© 2022 TV Limburg       © 2022 Group Bruno